DISA-GENC-ARASTIRMACILAR-ARIYOR-7-e1644852865499

DİSA Genç Araştırmacılar Arıyor

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı kapsamında 2020 yılında başlattığı “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi” projesi kapsamında çalışmak üzere genç araştırmacılar arıyor. 

DİSA olarak Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi projesine, 2020 ve 2021 yıllarında altı araştırmacı tarafından raporlaştırılan Nepal, Sri Lanka, Guatemala, KolombiyaMeksika ve Ruanda örneklerine ek olarak, dünyadaki üç yeni ülke deneyimiyle devam ediyoruz.

Projenin Amacı ve Kapsamı 

Projemiz, çatışma çözümü ve barış inşası konusunda dünya deneyimlerine ilişkin bilgi üreterek Türkiye’de Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik yollarla çözümüne katkı sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede projemizin üç ana spesifik hedefi bulunuyor:

 • Çatışma çözümü ve barış inşası konusunda dünyadaki farklı örnekleri kapsayan akademik bir havuz oluşturmak;
 • Sivil toplum aktörleri başta olmak üzere, çatışma çözümü ve barış inşası konusunda çalışan kişi ya da kurumların dünyadaki farklı yer ve tarihlerde meydana gelen vakalarla ilgili temel bilgilere erişimini sağlamak;
 • Çatışma çözümü ve barış inşası konusunda çalışan genç araştırmacıları desteklemek, bu çalışma alanına dair farkındalıklarını geliştirmek ve bu alanda akademik çalışma yapmalarını teşvik etmek.

Proje kapsamına alınacak başvurular içerisinden 3 vaka seçilecektir. Dolayısıyla, ilgili adayların bir vaka önerisiyle başvuru yapması beklenmektedir. Başvurular değerlendirilirken, Türkiye’de daha önce çalışılmamış vakalara öncelik verilecektir. Bunun yanında, bu proje kapsamında raporlaştırılmış altı vakanın yanı sıra Türkiye’de çokça çalışılmış İrlanda/İRA, Bask/ETA deneyimleri dışında öneriler tavsiye edilir.

İşin Kapsamı

Projenin 2022 yılı programı kapsamında, dünyadan farklı çatışma çözümü vakalarına ilişkin 3 analiz raporu hazırlanacaktır. Her araştırmacıdan 15 Mart 2022 – 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında bir rapor hazırlaması beklenmektedir. Her bir rapor için belirlenen NET ücret 18.000 TL’dir. Çalışma kapsamında;

 • Analiz raporları proje kapsamında oluşturulan rapor şablonu (şablon için tıklayınız) baz alınarak kaleme alınacaktır.
 • Raporların en fazla (dipnotlar, kaynakça ve kronoloji hariç) 10 bin kelime olması beklenmektedir.
 • Raporlama süresi boyunca üç araştırmacıya çatışma çözüm ve barış inşası alanında deneyimli proje danışmanı destek sunacaktır.

Adaylarda Aranan Özellikler

 • Çatışma çözümü ve barış inşası çalışmaları hakkında bilgi birikimi ve farkındalık;
 • Sosyal bilimler alanında rapor/makale yazma deneyimini göstermesi için yayınlanmış en az 1 esere sahip olma;
 • Sosyal bilimler alanında lisans ya da yüksek lisans derecesi (başvuru lisans mezunlarına da açıktır, bununla birlikte yüksek lisans ve doktora öğrencilerine öncelik verilecektir);
 • Literatür taraması yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisi ya da raporlaştırmayı önerdiği ülkedeki dile hakimiyet.

Projenin Kritik Tarihleri

 • Son Başvuru Tarihi : 11 Mart 2022
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Bildirilmesi : 14 Mart 2022
 • Proje Başlama Tarihi : 15 Mart 2022
 • Raporların İlk Teslim Tarihi : 13 Haziran 2022
 • Raporların İncelenmesi ve Geri Dönüş : 20 Haziran 2022
 • Raporların Revizyonu ve Son Teslim : 18 Temmuz 2022

Başvuru için Gereken Belgeler

Adayların aşağıdaki üç belgeyi içeren proje başvuru dosyalarını en geç 11 Mart 2021 tarihine kadar disa@disa.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 1. Özgeçmiş (CV),
 2. Yayınlanmış makale/rapor örneği, varsa savunulmuş tez(ler),
 3. Araştırma teklifi (maksimum 2 sayfa olması önerilen teklif şu öğeleri içermelidir: Dünyada herhangi bir bölge ya da ülkede gerçekleşmiş/gerçekleşmekte olan müzakere, silah bırakma/silahsızlanma gibi çatışma çözümü örneklerine dair önerilen vaka, bu vakanın önemi, Türkiye’de çatışma çözümü ve barış inşası çalışmalarına olası katkıları).

Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüm başvuru sahiplerine başvuru sonuçları hakkında bilgi verilecektir.


Bu çalışma Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilmektedir. 

turkey.fes.de / @FES_Turkey

Comments are closed.