HABERLER

ÇALIŞMALAR

Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı

Anadili ve Pedagoji Araştırma Programı; eğitimde anadilinin kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar ile dil ve eğitim politikalarını ele alan araştırmalar yaparak anadili temelli çokdilli eğitime dair model önerileri geliştirmektedir.

Anadili ve Pedagoji Araştırma Programı

Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı; dünyada «çatışma çözümü» olarak tanımlanan çalışmaların bölge realitesi ışığında çözümlendiği bilgi ve veri üretimini içeriyor.

Sürdürülebilir Yaşam ve Mekan Araştırma Programı

Sürdürülebilir Yaşam ve Mekan Araştırma Programı; mekanı bütün canlı ve cansız varlıklar için uygun kılan, ademi-merkeziyetçi ve dayanışmacı bir yerel ekonominin, doğal ve kültürel dokuya duyarlı, mekanı bir nesne olarak değil insan öznelliği ve pratiğini belirleyen bir fenomen olarak ele alan mekan politikalarının imkanları üzerine odaklanan bir programdır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Araştırma Programı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma Programı; toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak üzere bu konuda farkındalık geliştirmek, ayrımcılık temelli eşitsizliğin dinamiklerini anlamak, eşitliğin sağlanmasında bireysel ve toplumsal uygulanabilir çözümleri tartışmak için bilgi üretmeyi hedef alır.

DUYURULAR