Enstîtûya Diyarbekirê Bo Lêkolînên Sîyasî Û Civakî

Adres: Ali Emiri 1. Sk. Nuyap Plaza No:21 K: 5/27
Yenişehir/Diyarbakır

Telefon: +90 412 228 14 42

Faks: +90 412 224 14 42

E-Posta: disa@disa.org.tr