Belavoka “PERWERDE DE TETBÎQÊ ZIWANÊ DAYÎKE” Hat Weşandin

No broşurê hewtine yê rêzebroşuranê “Verî Ziwanê Dayîke” ke kirmanckî (zazakî)de amade bîyo de des meqaleyê ca gênê. Nê meqaleyan de babetê sey qirkerdişêziwanî ke welatanê sey Bolîvya ra heta bi Peru û Hindîstan, Welatê Baskî ra heta biKatalonya de ameyê ceribnayîş yan zî tetbîqkerdiş, teberkerdişê ziwanê eqalîyetan,modelê perwerdeyê ke ziwanê dayîke bingeh gênê û perwerdeyê zafziwanîyemunaqeşe benê.Meqale û babetê ke nê meqaleyan de muanqeşe benê, neke tena persê bingehînîyê kurdan ziwanê dayîke û ziwanê dayîke de perwerdeyî anê rojeve; eynî wext debi çarnîyayîşê xo yê seba lehçeya kirdaskî û kirmanckî yê kurdkî, termînolojîyêmodernî de bîyê delîlê îspatkerdişê kapasîteya ziwanî ya nê her di lehçeyan zî.

Vira bikirtînin da ku bigihîjin vê hejmara 7emîn a broşurê


Comments are closed.