Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi

2021 Yılı Başvurularının Sonuçları Hakkında

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı projesinde 2021 yılında başlattığı ve Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirdiği “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi” projesinde 2021 yılında çalışmak üzere genç araştırmacılar için 22 Mart-23 Nisan tarihleri arasında ilana çıktı.

2020 yılında üç araştırmacı tarafından raporlaştırılan NepalSri Lanka ve Guatemala örneklerinin ardından, üç yeni ülke deneyimiyle devam etme niyetindeyiz.

22 Mart-23 Nisan tarihleri arasında detayları aşağıdaki tabloda görünen, toplamda 5 ayrı kıtadan 17 ülke deneyimini kapsayan 26 başvuru aldık. 

ÜlkeBaşvuru Sayısı
Sudan3
Sierra Leone2
Ruanda1
Güney Afrika1
Ukrayna1
Bougainville Adası1
Kıbrıs1
Endonezya1
Filipinler2
Keşmir1
Afganistan1
Lübnan1
Irak1
Kolombiya6
Şili1
Meksika1
İstatistiki Barış Çalışmaları1

Başvuruların tamamını özenli bir şekilde okuyup değerlendirdik. DİSA Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı ekibi olarak önerilen vakalarda, teklifin projemizle ilişkisi ve uyumu, Kürtçe ve Türkçe dillerinde üretilen metin miktarı ve vakanın bilinirliği, vakaların kıtalara göre dengeli dağılımı, teritoryal veya yönetimsel vaka tipi olup olmadığı, ilgili vakanın halihazırdaki durumu, başvurucunun okuduğu program, barış çalışmaları ve Kürt meselesi alanında yayının bulunup bulunmaması, akademik yayınlar ve bunların kalitesi, yabancı dil yeterliliği gibi 15 ayrı kriter üzerinden araştırmaları değerlendirip seçimimizi yaptık. 

Projenin esas hedeflerinden olan, Türkiye’de hayli ihmal edilen çatışma çözümü ve barış inşası çalışmalarına akademik sürecin başındaki genç araştırmacı ve akademisyenleri, ilanda da belirttiğimiz üzere, “desteklemek, bu çalışma alanına dair farkındalıklarını geliştirmek ve bu alanda akademik çalışma yapmalarını teşvik etmek” için, önceliği yüksek lisan ve doktora öğrencilerine verdik.

Bu kriterler ve süreç doğrultusunda bu sene KolombiyaIrak ve Ruanda deneyimlerini çalışmaya karar verdik.

Çağrıya ilgi duyup başvuran tüm adaylara teşekkür ediyoruz. Başvurusu kabul edilmeyen adayların başvurularını bir havuzda toplamayı, ilerleyen süreçte bu başvuruları imkanlar dahilinde değerlendirmeyi, başvurucular ve DİSA arasında bir diyalog ve iletişim kanalı açmayı istiyoruz. 

DİSA Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı Ekibi

Comments are closed.