DİSA Genç Araştırmacılar Arıyor

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), Adalet ve Barış İnşası Araştırma Programı kapsamında 2020 yılında başlattığı “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi” projesi kapsamında çalışmak üzere genç araştırmacılar arıyor. 

DİSA olarak Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Dünya Deneyimleri Serisi projesine, 2020 yılında üç araştırmacı tarafından raporlaştırılan Nepal, Sri Lanka ve Guatemala örneklerinin ardından, üç yeni ülke deneyimiyle devam ediyoruz.

Projenin Amacı ve Kapsamı 

Projemiz, çatışma çözümü ve barış inşası konusunda dünya deneyimlerine ilişkin bilgi üreterek Türkiye’de Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik yollarla çözümüne katkı sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede projemizin üç temel hedefi bulunuyor:

 • Çatışma çözümü ve barış inşası konusunda dünyadaki farklı örnekleri kapsayan akademik bir havuz oluşturmak;
 • Sivil toplum aktörleri başta olmak üzere, çatışma çözümü ve barış inşası konusunda çalışan kişi ya da kurumların dünyadaki farklı yer ve tarihlerde meydana gelen vakalarla ilgili temel bilgilere erişimini sağlamak;
 • Çatışma çözümü ve barış inşası konusunda çalışan genç araştırmacıları desteklemek, bu çalışma alanına dair farkındalıklarını geliştirmek ve bu alanda akademik çalışma yapmalarını teşvik etmek.

Proje kapsamına alınacak başvurular içerisinden 3 vaka seçilecektir. Dolayısıyla, ilgili adayların bir vaka önerisiyle başvuru yapması beklenmektedir. Başvurular değerlendirilirken, Türkiye’de daha önce çalışılmamış vakalara öncelik verilecektir. Bu proje kapsamında raporlaştırılmış Nepal, Sri Lanka, Guatemala örnekleri haricinde Türkiye’de çokça çalışılmış İrlanda/İRA, Bask/ETA deneyimleri dışında öneriler tavsiye edilir.

İşin Kapsamı

Projenin 2021 yılı programı kapsamında, dünyadan farklı çatışma çözümü vakalarına ilişkin 3 analiz raporu hazırlanacaktır. Her araştırmacıdan 3 Mayıs 2021 – 30 Ağustos 2021 tarihleri arasında bir rapor hazırlaması beklenmektedir. Her bir rapor için belirlenen NET ücret 12.000 TL’dir. Çalışma kapsamında;

 • Analiz raporları proje kapsamında oluşturulan rapor şablonu (şablon için tıklayınız) baz alınarak kaleme alınacaktır.
 • Raporların en fazla (kaynakça ve dipnotlar dahil) 10 bin kelime olması beklenmektedir.
 • Raporlama süresi boyunca üç araştırmacıya çatışma çözüm ve barış inşası alanında deneyimli proje danışmanı destek sunacaktır.

Adaylarda Aranan Özellikler

 • Çatışma çözümü ve barış inşası çalışmaları hakkında bilgi birikimi ve farkındalık;
 • Sosyal bilimler alanında rapor/makale yazma deneyimini göstermesi için yayınlanmış en az 1 esere sahip olma;
 • Sosyal bilimler alanında lisans ya da yüksek lisans derecesi (başvuru lisans mezunlarına da açıktır, bununla yanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine öncelik verilecektir);
 • Literatür taraması yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisi ya da raporlaştırmayı önerdiği ülkedeki dile hakimiyet.

Projenin Kritik Tarihleri

 • Son Başvuru Tarihi : 23 Nisan 2021
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Bildirilmesi : 30 Nisan 2021
 • Proje Başlama Tarihi : 3 Mayıs 2021
 • Raporların İlk Teslim Tarihi : 31 Temmuz 2021
 • Raporların Revizyonu ve Son Teslim : 30 Ağustos 2021

Başvuru için Gereken Belgeler

Adayların aşağıdaki üç belgeyi içeren proje başvuru dosyalarını en geç 23 Nisan 2021 tarihine kadardisa@disa.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 1. Özgeçmiş (CV),
 2. Yayınlanmış makale/rapor örneği, varsa savunulmuş tez(ler),
 3. Araştırma teklifi (maksimum 2 sayfa olması önerilen teklif şu öğeleri içermelidir: Dünyada herhangi bir bölge ya da ülkede gerçekleşmiş/gerçekleşmekte olan müzakere, silah bırakma/silahsızlanma gibi çatışma çözümü örneklerine dair önerilen vaka, bu vakanın önemi, Türkiye’de çatışma çözümü ve barış inşası çalışmalarına olası katkıları).

Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüm başvuru sahiplerine başvuru sonuçları hakkında bilgi verilecektir.

Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilmektedir. (festr.org / @FES_Turke)

Tel: 0 412 228 14 42

Faks: 0 412 224 14 42 

www.disa.org.tr 

disa@disa.org.tr 

facebook.com/disadiyarbakir 

twitter.com/diyarbakirdisa 

instagram.com/disadiyarbakir 

Comments are closed.