Ortadoğu Seminerleri – 2

Disa Filistin Semineri Afiş
Disa Filistin Semineri Afiş

DİSA olarak düzenlediğimiz Ortadoğu Seminerleri Dizisinin ikinci seminerinin davetlisi Şenay Özden’di. Filistin Mülteci Kampları: Ortadoğu’da Ayaklanma, Direniş ve Mültecilik başlıklı bu seminerdeSuriye ve Lübnan’daki Filistinli mültecilerin ve mülteci kamplarının farklı toplumsal, siyasi ve hukuki konumları tartışıldı. Şenay Özden Filistinli mültecilerin, İsrail’in Filistin topraklarının işgaline direnişlerinin yanı sıra Suriye ve Lübnan siyasetindeki rolleri ve diğer direniş hareketleriyle ilişkileri üzerinde durdu. 9 Mart’ta Diyarbakır’da düzenlediğimiz seminerin metni daha sonra web sitemizde yayımlanacaktır.


Comments are closed.